Poster un nouveau message
En réponse à :
Jean-Claude Roy, Tagordo, Brian Moon, polémique
par Frank M
le mercredi 27 novembre 2019

La libro Tagordo de Eric Vuillard tradukita de Jean-Claude Roy, kiu estis nia gasto dum la « 25 ème Heure » en Le Mans (Francio) en oktobro 2019, estas recenzita en la lasta numero de la revuo Monato de novembro 2019, paĝoj 22 kaj 23.
La du aŭtoroj Fernando Pita kaj Brian Moon laŭdas la skribadon de la libro, ĝia temo dum la densa epoko antaŭ la II Monda milito. Mi konstatas, ke ambaŭ komentistoj komprenis profunde la laboro de Eric Vuillard, kun la neduba kaj nediskutema konsekvenco, ke ili povis (...)