SAT kongreso 2019
Article mis en ligne le 16 octobre 2019

Du anoj de la GEM, Françoise kaj Frank, partoprenis komence de Aŭgusto en Barcelono
en la 92a kongreso de SAT (Sennacia Asocio Tutmonda).

Estis samtempe la okazo memori la okdekjariĝon de la fino de la milito en Hispanio
kaj de la tiama socia revolucio (1936-1939).

Por iomete senti la tre bonan etoson dum tiu kongreso, vidu ….