La Maison Culturelle au château de Grésillon vous invite à ses cours d’été et activités, pendant 7 à 10 jours, en juillet et août.

La Esperanto-Kulturdomo en kastelo Greziljono invitas vin al siaj someraj kursoj kaj aktivaĵoj, dum 7 ĝis 10 tagoj, en julio kaj aŭgusto.

Article mis en ligne le 18 mai 2019

de lundo 8a ĝis ĵaŭdo 18a de julio : Maratona kurso kaj interŝanĝoj

- Dennis Keefe (Usono, Ĉinujo) : KUKO, nova Kurso Unesko-Kuriero
- Marion Quenut (Okcitanujo) : Esperanto-kurso « Ni kuneku ! » por komencintoj kaj progresantoj
 Interŝanĝoj de scioj kaj faroj en la franca lingvo
- Caroline Mauboussin : Libro-bindado
 Vidi la detalojn en gresillon.org/s2, aliĝo en gresillon.org/aligho


de mardo 6a ĝis vendredo 16a de aŭgusto : Infanoj, familioj, dancoj

- Dennis Keefe (Usono, Ĉinujo) : Nova kurso pri la filmoj de Ĉarli Ĉaplin
- Jean-Luc Kristos : Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie !
 aktivaĵoj por la infanoj kun Nicky, Larissa, Anastasia, Alain, Bert
 tradiciaj popoldancoj kun Françoise
 Vidi la detalojn en gresillon.org/s4, aliĝo en gresillon.org/aligho

Bonvenon en Greziljono, F-49150 Baugé, kastelo@gresillon.org