PRINTEMPAS 2019 kaj KER-EKZAMENOJ

La 9-a PRINTEMPaS en Gresillon okazos de la 26-a de aprilo ĝis la 4-a de majo.

Article mis en ligne le 26 mars 2019
dernière modification le 4 avril 2019

Mi aldonas al tiu anonco ke Espéranto-France repagas al siaj membroj parton de la kostoj, kiel kredito por aĉeti librojn :
https://esperanto-france.org/subventions-examens-esperanto

GRAVA INFORMO


Restas lokoj sed ne plu en 1-lita ĉambro.

Ĉi jare, ni petas al la personoj kiuj deziras ekzameniĝi ke ili plenigu la aliĝilon ĉe edukado.net antaŭ la 4-a de aprilo, krome ili pagu por la elektita ekzameno al la KulturDomo laŭ la indikoj de nia aliĝilo.
Vi sciu ke eblos ŝanĝi la elekton de tipo de ekzameno dum la studperiodo se necesas sed aliĝo estas deviga ĉe edukado.net por rajti ekzameniĝi.

Ne hezitu kontakti nin se vi bezonas klarigon. <kastelo@gresillon.org>

Kore
Jannick Huet Schumann <huet.jannick@gmail.com>